مدیران یار به عنوان یک شرکت مورد تائید همکاران سیستم علاوه بر داشتن مجوزها و توانائیهای لازم جهت تولید نرم افزار برای مشتریان همکاران سیستم، تحربیات خود را در اختیار کسب و کارهایی که از ERP همکاران سیستم استفاده می‌کنند، قرار می‌دهد.شما با به خدمت گرفتن ما خواهید توانست نیازهای غیر عمومی صنعت خود را در بستر راهکاران پیاده سازی نمائید.