Header image

به مدیران یار خوش آمدید

مدیران یار یک شرکت تخصصی توسعه دهنده نرم‌افزار است که بر روی نرم‌افزارهای خاص تمرکز دارد. عمده فعالیت کنونی این شرکت به عنوان توسعه دهنده مورد تائید شرکت معظم همکاران سیستم بر روی راهکارهای خاص در بستر فرایار(راهکاران پلاس) متمرکز بوده، به عنوان اولین گام توانسته است سامانه مدیریت پیمانهای کشاورزی (ویژه کارخانجات قند) را به بازار مشتریان همکاران سیستم عرضه نماید.

درباره تیم توسعه

مدیران ‌یار یک تیم چابک است که از چارچوب اسکرام در پروژه‌های خود سود می‌برد. روش چابک به همراه تجربه همراهان، مدیران‌یار را قادر ساخته است که در مسائل خاص وارد شده و راهکارهای مناسبی ارائه دهد. منظور از مسائل خاص، نیازمندی‌های هستند که برای آن‌ها راهکار مناسب و آماده‌ای در سطح بازار وجود ندارد.

مدیران یار دارای دانش و تجربه مناسبی در وارد شدن موقتی افراد با دانش و تجارب خاص به تیم و خروج آنها در مواقع رفع نیاز می‌باشد. این امر باعث چابکی هرچه بیشتر تیم شده، تعادل مثلت کیفیت، زمان و هزینه را در پروژه‌ها حفظ می‌کند.

اینک که فرصتی پیش آمده و توانسته‌ایم اعتماد شرکت معظم همکاران سیستم را جلب نمائیم مصمم هستیم که داشته‌هایمان را در راه خدمت به کسب و کار‌ها و صنایع بزرگی که از راهکارهای نرم‌افزاری شرکت همکاران سیستم بهره می‌برند قرار دهیم. سادگی، زیبایی و از همه مهمتر کارآمدی راه حل‌ها سه اصل همیشگی مدیران یار هستند.

Image
Image