سامانه مدیریت پیمان های کشاورزی

در فرآیند تولید قند و شکر در کارخانجات، چغندر بعنوان ماده اولیه اصلی کاربرد دارد. کشاورزان زیادی هر ساله طبق قرارداد تولید به کاشت چغندر مشغول می‌شوند تا محصول خود را به کارخانجات قند بفروشند. این سیستم نرم‌افزاری بطور خاص جهت مدیریت پیمان‌های کشاورزی چغندر طراحی شده است. عملیات عقد قرارداد، تعهدات طرفین، ویژگی‌های زمین زیر کشت، محصول برداشتی، نهاده‌ها، خدمات کشاورزی، نتایج بازرسی‌ها، تسهیلات مالی و دریافت و توزین محصول، همه و همه بطور ویژه در این سیستم پیاده سازی شده‌اند.


مزایای پروژه سامانه مدیریت پیمان های کشاورزی


نظرات مشتریان درباره پروژه سامانه مدیریت پیمان های کشاورزی

صفحه اصلی